Tillbaka hem 1945

Jag var där.

När den Röda armén drivit tillbaka tyskarna och tagit över Oskars hemstad skrev han ett brev. Först kom det inget svar men efter ett tag svarade myndigheterna att familjen hade utrotats.

1945 återvände Oskar till Dabrowica. Från partisaner som gömt i skogen nära staden fick han höra på den fruktansvärda sanningen om vad som hänt hans familj.

Oskar Tojzner (1923-2019), Polen (nuvarande Ukraina)

Oskar Tojzner (1923-2019), Polen (nuvarande Ukraina)

Här funderar du kring Oskar och det som drabbade hans familj

Vad har hänt hemma?

Oskar berättar om det som drabbat hans familj.

1) Lyssna till Oskar när han berättar om det som drabbade hans familj, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. Mot slutet av kriget, medan Oskar var i Nizjnij Tagil fick han veta att hans familj i Dabrowica mördats. Hur fick han reda på det?

Familjen har förintats – det finns ingen kvar

Oskar berättar om när han återvände hem till Dabrowica.

2) Lyssna till Oskar när han berättar om när han återvänder hem, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

 

  • 2a. När Oskar kom till Dabrowica fick han genom några judar som hade gömt sig i skogen veta mer detaljer om det som hänt hans mamma, pappa och syskon. Vad fastnar du mest för i berättelsen?

  • 2b. Fotot på Oskars familj är det enda som finns kvar på familjen. Hur fick han tag på det?

Förintelsen

Bildspel om det som drabbade judarna i Dabrowica och Sarny.

3) Se bildspelet om det som hände judarna i Dabrowica och Sarny, eller läs motsvarande text.

  • 3a. Diskutera med en kompis och lista vilka förövare, medhjälpare, åskådare och räddare som nämns i bildspelet.

Förövare: de som genomförde Förintelsen.
Medhjälpare: de som aktivt hjälpte till.
Åskådare: de som såg vad som hände men inte var aktiva.
Räddare: de som såg vad som hände och ingrep för att rädda människor.

Föregående avdelning
På flykt 1941-1945
Nästa avdelning
I Gulag-läger 1950-1953

Extra material