På flykt 1941-1945

Jag var där.

1941 flydde Oskar och hans bror Aba från nazisterna österut till sovjetkontrollerade områden. De fick arbete på ett lantbruk, och efter en tid fick Oskar en inkallelseorder till armén och blev placerad på en militäranläggning vid Uralbergen.

Samtidigt i Dabrowica tog tyskarna över området och staden. Kort därefter började masskjutningen av judar.

Oskar Tojzner (1923-2019), Polen (nuvarande Ukraina)

Oskar Tojzner (1923-2019), Polen (nuvarande Ukraina)

Här funderar du kring Oskar och hans flykt från nazisterna

Flykten till Sovjetunionen

Oskar berättar om flykten från nazisterna.

1) Lyssna till Oskar när han berättar om flykten till Sovjetunionen och vidare, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

Redan innan de tyska soldaterna intagit Dabrowica försökte Oskar och hans äldre och yngre bror, Aba och Beitzalel, fly österut, men stoppades vid gränsen och fick återvända hem.

  • 1a. Varför fick bröderna inte fortsätta?

  • 1b. Hur såg situationen ut i juni 1941 när Oskar och Aba försökte fly igen?

1c. Studera kartan (via Google Maps tillsammans med en kamrat och följ brödernas flyktväg, från Dąbrowica (Dubrovytsya på ukrainska) till Kiev, Dnjepropetrovsk och Charkiv. Öppna kartan >>

  • 1d. I Charkiv skildes Oskar från sin bror Aba och hans kamrat Alexander när de kallades in till militärtjänst. När och hur fick Oskar veta vad som sedan hände Aba?

Arbete på jordbruk och företag

Oskar berättar om tiden i Sovietunionen.

2) Lyssna till Oskar när han berättar om arbete på jordbruk och företag, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

2a. Studera kartan tillsammans med en kamrat och följ Oskars fortsatta flyktväg, från Charkiv till Tasjkent i Uzbekistan, vidare västerut mot Asjchabad i Turkmenistan, och till Ýolöten (Jolöten). Öppna karta >> 

  • 2b. Många av Förintelsens överlevande menar att det behövdes tur för att kunna överleva och ”räddare”, som kom med bröd eller hjälpte till att hitta gömställen. Vem hjälpte Oskar och hans vänner?

Militärtjänst vid Uralbergen

Oskar berättar om sin militärtjänstgöring.

3) Lyssna till Oskar när han berättar om militärtjänst vid Uralbergen, eller läs motsvarande text.

Den tyska ockupationen

Bildspel om den tyska ockupationen och hur den påverkar människorna i Dabrowica.

4) Se bildspelet om hur den tyska ockupationen påverkade judarnas situation i Dabrowica, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 4a. Man brukar säga att Förintelsen genomfördes i flera steg. Det började med att judarna blev identifierade och segregerade. Hur gick detta till i Dabrowica?

Föregående avdelning
Livet förändras 1939-1940
Nästa avdelning
Tillbaka hem 1945

Extra material