Reinhard Florian

Jag var där.

Reinhard Florian föddes i en familj som tillhörde sinti i Matheninken, i östra Preussen. Som ”zigenare” fick inte Reinhard lära sig något yrke utan tvingades utföra arbete på jordbruk.

1941 arresterades Reinhard av Gestapo och deporterades efter en tid till ett getto i Bialystok. De kommande åren levde Reinhard under svåra förhållanden i ett flertal koncentrationsläger, och i januari 1945 tvingades han att gå med i dödsmarschen till Loslau. Därifrån deporterades Reinhard ännu en gång, till Mauthausen och ett underläger i Ebensee.

Efter befrielsen fick Reinhard veta att förutom hans far hade endast ett av hans åtta syskon överlevt kriget.

Reinhard Florian (1923-2014), Tyskland

Reinhard Florian (1923-2014), Tyskland

Här funderar du kring Reinhards erfarenheter

Barndomen (1923-1940)

Reinhard berättar om sin barndom, familj och skoltid.

1) Lyssna på Reinhard när han berättar om sin barndom. Svara sedan på frågorna.

  • 1a. Hur minns Reinhard sin barndom före 1937? Skriv ner tre citat.

  • 1b. Hur påverkade förföljelsen familjens liv efter 1937?

  • 1c. 1937 var Reinhard 14 år. På vilket sätt tror du att hans liv skilde sig från andra barn som inte diskriminerades av raslagarna?

Arrestering och deportering (1941)

Reinhard berättar hur han arresterades av Gestapo och deporterades till koncentrationslägret.

2) Lyssna på Reinhard när han berättar om arresteringen och deporteringen. Svara sedan på frågorna.

  • 2a. Vad trodde Reinhard var anledningen till att han arresterades? Vad tror du att den verkliga orsaken kan ha varit?

  • 2b. Hur var det möjligt att människorna som förföljdes inte kände till vad som hände i koncentrationslägren?

Gusen och Auschwitz-Birkenau (1941-1945)

Reinhard berättar om sin tid i lägren.

3) Lyssna på Reinhard när han berättar om sin tid i Gusen och Auschwitz-Birkenau. Svara sedan på frågorna.

  • 3a. Vad tänker du om ”jultalet” som nämns i intervjun?

  • 3b. Var uppgiften att bädda sängarna positiv eller negativ för Reinhard?

Mauthausen och befrielsen (1945)

Reinhard berättar om de sista dagarna i lägret och befrielsen.

4) Lyssna till Reinhard när han berättar om sin tid i Mauthausen och sin upplevelse av befrielsen. Svara sedan på frågorna.

  • 4a. Varför tror du att det var viktigt för nazisterna att ta med fångarna från läger till läger medan de flydde från fiendetrupperna? Varför lämnade de inte bara kvar fångarna i lägren och flydde?

  • 4b. Vilka känslor upplevde Reinhard när han befriades?