Lea Gleitman svarar på frågor från elever på Oxievångsskolan, Bergaskolan och Augustenborgsskolan i Malmö.

Fick du någonsin oväntad hjälp?
I Bergen-Belsen, vad var det som gjorde att ni ville fortsätta leva?
Vad känner du för släktingar till nazister?
Har du upplevt antisemitism efter kriget?
Vågade man inleda vänskap med andra fångar?
Var det inte lätt att man förlorade sin tro?
Började man tro att man var "mindre värd"?
Hur känns det att träffa andra överlevande?
Hur orkar du prata om detta idag?
Har det du upplevt gjort dig starkare?
Har någon myndighet sagt "förlåt" till dig?
Tror du att något liknande kan hända igen?
Kände du dig hoppfull eller ångestfylld i lägret?
Vad var svårast med att börja leva "ett normalt liv" igen?
Förstod du omfattningen av Förintelsen?
Finns det något du är extra tacksam för idag?
Föregående vittnesmål
Livia Fränkel
Nästa vittnesmål
Susanna Christensen