Walter Frankenstein

Walter Frankenstein svarar på frågor från elever på Björkebyskolan i Järfälla och Södertörns friskola i Huddinge.

Varför är det viktigt att berätta?
Nar förstod du att du hade överlevt?
Hur kändes det när dina vänner blev deporterade?
Hur fick du veta vad som hade hänt din mamma?
Var du någonsin rädd?
Hur fick du tag på alla fotografier?
Hur kändes det när du blev ateist?
Föregående vittnesmål
Susanna Christensen