Tiden i läger 1944-1945

Jag var där.

1944 fördes Susanna och hennes familj till Neudorf bei Bahnhof i Österrike. Där tvingades judarna utföra slavarbete på ett lantbruk. I slutet av november deporterades de vidare till koncentrationslägret Bergen-Belsen.

Varje morgon fick judarna order om att ställa upp utanför barackerna för att räknas. "Det var hemskt att vara där i Bergen-Belsen", minns Susanna. "Vi såg ingen ljusning." I hemlighet skrev hennes pappa upp allt som hände i lägret i en fickkalender.

Susanna Christensen (1933), Ungern

Susanna Christensen (1933), Ungern

Här funderar du kring Susanna och hennes tid i olika läger

Slavarbete i Österrike

Susanna berättar om det första lägret som familjen fördes till.

1) Lyssna till Susanna när hon berättar om det första lägret familjen fördes till, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.
  • 1a. Vad berättar Susanna om ankomsten till Strasshof?

  • 1b. Är det något särskilt i berättelsen som du fastnar för? Motivera varför.

Livet i Bergen-Belsen

Susanna berättar om tiden i koncentrationslägret Bergen-Belsen.

2) Lyssna till Susanna när hon berättar om tiden i koncentrationslägret Bergen-Belsen, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.
  • 2a. Vad får du för bild av hur det var att leva i lägret?

De två sista veckorna

Susanna berättar om de två sista veckorna i lägret.

3) Lyssna till Susanna när hon berättar om de två sista veckorna i lägret, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.
  • 3a. Vad berättar Susanna som visar att familjen hade en stark sammanhållning?

Föregående avdelning
Instängd i gettot 1944
Nästa avdelning
Befriad 1945

Extra material