Livet förändras 1944

Jag var där.

Efter fyra år i en judisk skola fick Susanna möjlighet att gå på en så kallad borgarskola. Två platser var reserverade för judar. Susanna och en annan flicka som hette Erzsi trivdes på skolan men fick utstå antisemitism från en av lärarna.

När de ungerska myndigheterna drog in judarnas rättigheter tvingades Susannas pappa att dra ner på antalet varor i affären. Våren 1944 tvingade tyskarna alla judar i Makó att flytta till ett getto. Susanna var då 11 år.

Susanna Christensen (1933), Ungern

Susanna Christensen (1933), Ungern

Här funderar du kring hur Susannas liv förändrades

En antisemitisk lärarinna

Susanna berättar om en antisemitisk lärare på mellanskolan.

1) Lyssna till Susanna när hon berättar om hur livet förändras, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.
  • 1a. Vad var anledningen till att endast Susanna och en annan judisk flicka fick plats på mellanskolan?

  • 1b. På mellanskolan märkte Susanna och hennes skolkamrat att en av lärarna var antisemitisk. Vad berättar Susanna om vad de blev utsatta för? Hur tror du att de kände sig?

Judarna förlorar sina rättigheter

Susanna berättar om hur de nya lagarna påverkade hennes pappa.

2) Lyssna till Susanna när hon berättar om hur det var när judarna förlorade sina rättigheter, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.
  • 2a. På vilket sätt drabbades Susanna och hennes familj av de antijudiska lagarna och bestämmelserna?

De ungerska myndigheterna begränsade judarnas rättigheter

Många länder i Västeuropa ockuperades av Nazityskland under de två första åren efter andra världskrigets utbrott 1939. Från början var Ungern neutralt men landet ställde sig snart på Nazitysklands sida och ungerska soldater deltog i kriget.

1943-1944 gick det allt sämre för tyska armén på östfronten. Ungern ville då dra tillbaka sina trupper. Samtidigt förhandlade landets ledning i hemlighet med de allierade, Storbritannien och Frankrike, om att man ville byta sida. I mars 1944 när den nazistiska ledningen i Tyskland förstod att Ungern försökte dra sig ur samarbetet beslutade man att ockupera landet.

Redan före ockupationen hade redan den ungerska regeringen infört lagar och bestämmelser som begränsade judarnas rättigheter.

Situationen för Makós judar förändras

Bildspel om hur situationen för judarna i Makó förändras.

Föregående avdelning
Min uppväxt 1933-1944
Nästa avdelning
Instängd i gettot 1944

Extra material