Min uppväxt 1933-1944

Jag var där.

Susanna Christensen föddes 1933 i Makó, en liten stad i sydöstra Ungern. Föräldrarna, Erszébet (Elizabeth) and József Lukács, drev en liten speceriaffär. Familjen levde sparsamt och hade inga moderniteter såsom radio eller telefon. Men under krigsåren hade pappan en dagstidning.

Pappa József var väldigt duktig på att spela fiol. Ibland kom en bekant på besök och de spelade tillsammans. Det var en ljuspunkt i Susannas liv.

* Susanna hette Lukács i efternamn som barn.

Susanna Christensen (1933), Ungern

Susanna Christensen (1933), Ungern

Här funderar du kring hur livet var för Susanna före kriget

Min familj

Susanna berättar om sin familj och uppväxt i  staden Makó.

1) Lyssna till Susanna när hon berättar om sin uppväxt, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.
  • 1a. Hur beskriver hon sin barndom?

  • 1b. Vilka ljuspunkter nämner hon?

I skolan

Susanna berättar om tiden i skolan.

2) Lyssna till Susanna när hon berättar om tiden i skolan och familjens situation, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.
  • 2a. Berättar hon om några svårigheter som familjen hade?

Det judiska livet i Makó

Bildspel om det judiska livet i Susannas hemstad Makó.

Nästa avdelning
Livet förändras 1944

Extra material