Tiden i läger 1943-1945

Jag var där.

Tamara fördes med gruppen av arbetare till koncentrations- och arbetslägret Vaivara i nuvarande Estland. I början fick hon utföra krävande fysiskt arbete med att gräva, men senare fick hon uppgifter i köket.

Villkoren i lägret var mycket hårda och situationen svår. Livet blev dock något lättare att uthärda när Tamara lärde känna en ny vän, Anushka. De blev som systrar och delade en galghumor. För varje sadistisk plåga de utsattes för hade de en kommentar.

När de ryska arméerna började närma sig utrymde tyskarna lägret och Tamara, Anushka och de andra fångarna tvingades gå i kyla och snö till Tallinn. De som överlevde marschen förde vidare till Stutthof.

I lägren i Tyskland utsattes Tamara, Anushka och de andra kvinnorna för sadistiska skämt av de tyska kvinnliga vakterna. Från Stutthof fördes Tamara och Anushka sedan vidare till Langenhorn-Hamburg, där de tvingades arbeta på en ammunitionsfabrik. 

Tamara Nussbaum (1926), Litauen

Tamara Nussbaum (1926), Litauen

Här funderar du kring hur situationen var för Tamara i olika läger

Vidare till arbetsläger

Tamara berättar om situationen i koncentrations- och arbetslägret Vaivara.

1) Lyssna till Tamara när hon berättar om situationen i lägret Vaivara, eller läs motsvarande text.

  • 1a. Tamara hjälpte människor i lägret, trots att det var farligt för henne. På vilket sätt kunde hon hjälpa dem?

Med Anushka till Tallinn

Tamara berättar om vänskapen med Anushka, deras galghumor, och marschen till Tallinn.

2) Lyssna till Tamara när hon berättar om vänskapen med Anushka, eller läs motsvarande text.

  • 2a. Tamara träffar Anushka i lägret och de blir goda vänner. På vilket sätt kom vänskapen att spela en stor roll för Tamara?

I läger i Tyskland

Tamara berättar om tiden i läger i Tyskland.

3) Lyssna till Tamara när hon berättar om tiden i läger i Tyskland, eller läs motsvarande text.

  • 3a. Tamara och Anushka förs till lägret Stutthof. Där berättar Tamara om de elaka "Blockälteste" som även kallades "Kapos". Vilken roll hade egentligen en Kapo? (Om du är osäker kan du använda sökfunktionen på sidan).

  • 3b. Tamara flyttas återigen och hamnar i Hamburg på en fabrik där hon gör motstånd på sitt eget sätt. Vad är det som hon och hennes vänner gör för att förstöra för den tyska krigsmakten?

Extra material