Krigsslutet 1945 och resan till Sverige

Jag var där.

Vid krigsslutet fick Walter och hans familj tillgång till en lägenhet där de kunde bo ett par månader. När bomberna började falla över staden tog de skydd i en tunnelbanestation. I april 1945 när den sovjetiska Röda armén intog staden väntade nya utmaningar – Walter måste övertyga soldaterna om att han var en judisk man på flykt.

Även efter krigsslutet utsattes Walter och Leonie för antisemitism och de bestämde sig för att emigrera till det brittiska mandatet Palestina. Efter några år av tungt och krävande kroppsarbete började Walter fundera på att lämna landet och 1956 kom hela familjen till Sverige.

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Här funderar du kring hur livet var för Walter vid krigsslutet och tiden efter

Röda armén intar Berlin

Walter berättar om livet i Berlin vid krigsslutet.

1) Lyssna till Walter när han berättar om livet i Berlin vid krigsslutet, eller läs motsvarande text.

Vi lämnar Tyskland

Walter berättar om hans och Leonies beslut att lämna Tyskland.

2) Lyssna till Walter när han berättar om hans och Leonies beslut att lämna Tyskland, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 2a. Varför stod Walter och Leonie inte ut med att vara kvar i Tyskland?

  • 2b. Hur förklarar Walter vissa tyskars beteenden?

Till Sverige

Walter berättar om familjens flytt till Sverige.

3) Lyssna till Walter när han berättar om flytten till Sverige, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 3a. Walter och Leonie ville inte att deras barn skulle gå i en judisk skola utan i en vanlig svensk skola. Hur motiverade de det?

Till minne av Erna

Walter berättar om sin kamp för att skapa en minnesplats vid Auerbach-barnhemmet.

4) Lyssna till Walter när han berättar om sin kamp att skapa en minnesplats vid Auerbach-barnhemmet, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 4a. Varför var det viktigt för Walter att ordna med minnesmärket vid barnhemmet?

  • 4b. Om du skulle förklara för dina klasskamrater varför det är viktig med minnesplatser och betydelsen av berättelser om det som hänt, vad skulle du säga då?

Judiska överlevande i Tyskland efter 1945

Bildspel om krigsslutet och utmaningarna för de judiska överlevande i Tyskland.

5) Se bildspelet som berättar om vad som hände judarna som överlevt i Tyskland och på andra platser, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 5a. På en av bilderna ser vi hur några män byter namn på gator efter kriget. Man brukar säga att "vinnaren skriver historien", det gäller ofta även namn på platser. Vilka skäl kan det finnas till att man byter namn på gatan tror du? Motivera!

  • 5b. Efter kriget skulle Tyskland "denazifieras". Detta är ett speciellt begrepp. Förklara detta ord men enklare ord. Vad var det man ville göra? Vad tror du, och varför?

  • 5c. Fördjupningsfråga: Kan man "denazifiera" en människa och ett samhälle? Motivera med argument både för och emot.

  • 5d. En del judar väljer att lämna Tyskland trots att kriget är över. Vad fanns det för orsaker till att många ville flytta trots att det nu äntligen var fred?

Extra material