Från gömställe till gömställe 1943-1945

Jag var där.

Under åren 1943-1945 fortsatte Walter och Leonie att fly från gömställe till gömställe. Vid flera tillfällen var det nära att de upptäcktes. Olika personer i deras vänskapskrets kom till hjälp och hittade nya platser där de kunde bo tillfälligt.

Leonies mamma var gift med en kristen man, men en granne avslöjade att hon som judinna glömt att skriva "Sara" som mellannamn på sin legitimation. En kort tid efter arresteringen skickades hon till Auschwitz-Birkenau.

1944 föddes parets andra son, Michael. Leonie som uppgett ett påhittat namn tvingades snabbt fly till Berlin för att inte bli upptäckt när myndigheterna frågade om hennes födelsedata.

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Här funderar du kring hur livet var för Walter när han tvingades gömma sig

Utan legitimation

Walter berättar om hur han och Leonie tvingas gömma sig i Berlin och hur nära det är att de upptäcks.

1) Lyssna till Walter när han berättar om hur han och Leonie tvingas gömma sig i Berlin och på andra platser, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. Walter och Leonie levde farligt. När och var som helst kunde Gestapo tvinga dem att visa legitimation. Vad var det som gjorde att de klarade sig?

Leonies mamma arresteras

Walter berättar om hur Leonies mamma Beate arresteras och deporteras till Auschwitz.

2) Lyssna till Walter när han berättar om hur Leonies mamma Beate arresteras och deporteras till Auschwitz, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 2a. Beate och andra judiska flickor och kvinnor var enligt lag tvungna att använda namnet "Sara" som mellannamn. Varför tror du att nazisterna ville att de skulle göra det?

Hjälpsamma människor

Walter berättar om olika människor som hjälper honom att hålla sig gömd.

3) Lyssna till Walter när han berättar om olika människor som hjälper honom att hålla sig gömd, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 3a. Under kriget levde många judar illegalt i Berlin, och där fanns också flera motstånds-organisationer. Walter nämner några personer som gjorde mycket för att hjälpa honom och även andra judar. Vad kunde ”hjälparna” bistå med?

  • 3b. Trots att nazisterna försökte dela upp människor i ”vi” och ”dem” fanns det de som ville hjälpa till. Vad tror du det kan finnas för orsaker till att en del ändå valde att hjälpa andra?

Leonie lämnar Leipzig

Walter berättar om situationen då han och Leonie tvingas bo på olika platser för att inte bli upptäckta.

4) Lyssna till Walter när han berättar om situationen då han och Leonie tvingas bo på olika platser för att inte bli upptäckta, eller läs motsvarande text.

Judarna i Berlin går under jorden 1943–1945

Bildspel om judarnas situation 1943-1945.

5) Se bildspelet som berättar om judarnas situation i Berlin 1943-1945, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 5a. Varför höll man kvar en del judar som tvångsarbetare i Berlin? Vad tvingades de främst att arbeta med? Till slut bestämde sig en del av dem att "gå under jorden" och gömma sig. Vad var det som gjorde att de tog detta farliga beslut? Resonera!

  • 5b. Varför var det farligare för judiska män än kvinnor att gömma sig i Berlin?

Extra material