Min uppväxt 1924-1936

Jag var där.

Walter Frankenstein föddes 1924 i Flatow i nordöstra Tyskland i det som kallades Västpreussen. När Walters pappa Max dog fortsatte mamma Martha att driva familjens lanthandel och värdshus.

När Hitler kom till makten 1933 förändrades situationen i Tyskland. I Flatow utsattes den judiska befolkningen för attacker, och nazisterna hindrade människor från att handla i affärer som ägdes av judar.

1936 meddelade rektorn på Walters skola att han och andra judar inte längre var välkomna. Walters farbror ordnade då så att han kunde gå i en judisk skola i Berlin.

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Här funderar du kring hur livet var för Walter före kriget

Min familj

Walter berättar om sin uppväxt i Flatow i nordöstra Tyskland.

1) Lyssna till Walter när han berättar om sin uppväxt, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. När du lyssnar till Walters berättelse, vilken känsla får du kring hur familjens liv var?

Hotet mot judarna växer

Walter berättar om hur hotet mot judarna växer.

2) Lyssna till Walter när han berättar om hur hotet mot judarna växer, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 2a. När Hitler kom till makten förändrades livet för judarna i Tyskland. Även Walter och hans familj drabbades. Vad var det som hände i april 1933?

  • 2b. Vad kan orsaken ha varit till att Walter skulle bli mer självsäker och att träna sig i självbehärskning?

I skolan

Walter berättar om när han och andra judiska barn plötsligt tvingas lämna skolan.

3) Lyssna till Walter när han berättar om skolan, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 3a. Som 12-åring tvingades Walter sluta skolan. Varför?

Den judiska livet i Flatow och Berlin fram till 1939

Bildspel om den judiska befolkningen i staden Flatow.

4) Se bildspelet som berättar om det judiska livet i Walters hemstad, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 4a. Judar började uteslutas ur det tyska samhället redan före andra världskriget. Hur kunde man se detta? Ge några exempel och förklara varför du valt just dessa.

  • 4b. 1936 inträffade en stor händelse i Tyskland och under en kort period blev det viktigt att dölja uteslutningen av judar. Vad var det som hände detta år, och vad tror du att berättaren menar med att det var ett "missvisande" och "skenbart" lugn?

Extra material