Fast i Tyskland 1940-1943

Jag var där.

1941 mötte Walter sin stora kärlek Leonie. Som judar var de tvungna att bära en gul davidsstjärna på kläderna, men Walter och Leonie kom överens om att de skulle ta av sig den. De var modiga och gjorde motstånd mot nazisterna genom att besöka platser som var förbjudna för dem.

När byggnadsskolan där Walter utbildade sig till murare stängdes anställdes Walter av den judiska församlingen. I början av 1942 kom en order från Gestapo att Walter och andra hantverkare måste arbeta för dem.

I januari 1943 föddes parets son Uri. I takt med att risken att familjen skulle deporteras ökade gjorde Leonie och Walter upp en plan – de skulle gå under jord och gömma sig. När dagen kom brände de sina id-kort som hade stämpeln "J" för "jude". För att dölja sin identitet började Walter kalla sig Kranz och ibland Frank.

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Walter Frankenstein (1924), Tyskland

Här funderar du kring situationen för Walter när han tvingades gå under jord

Kärlek och motstånd

Walter berättar om när han träffar sin stora kärlek Leonie och hur de gör motstånd mot nazisterna.

1) Lyssna till Walter när han berättar om sin kärlek till Leonie och deras motstånd mot nazisterna, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. Att göra motstånd handlar inte bara om att ta till vapen. På vilket sätt gjorde Walter och Leonie motstånd?

Mötet med Eichmann

Walter berättar om tvångsarbetet han utför åt Gestapo och mötet med Eichmann.

2) Lyssna till Walter när han berättar om mötet med Eichmann, eller läs motsvarande text.

  • 2a. Under tvångsarbetet mötte Walter SS-mannen Eichmann. Sök mer information och svara på frågan: Vilket ansvar hade Eichmann för Förintelsen?

Vi går under jorden

Walter berättar om hans och Leonies val att gå under jorden och gömma sig.

3) Lyssna till Walter när han berättar om hur han och Leonie går under jorden, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 3a. Leonie och sonen Uri hämtades för deportation och placerades på en lastbil. Det fanns flera åskådare till händelsen, bland annat två tyska kvinnor. Hur kan vi tolka deras uttalanden?

Judarnas situation i Berlin 1940–1943

Bildspel om judarnas situation i Berlin 1940-1943.

4) Se bildspelet som berättar om judarnas situation i Berlin 1940-1943, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 4a. Under krigsåren led judarna i Tyskland allt mer av hårdare restriktioner som begränsade deras frihet och rättigheter. På vilka sätt märktes detta i samhället?

  • 4b. Vad sa man officiellt om de judar som deporterades österut och varför sa man så tror du? Vad hände egentligen med dem?

Extra material