Wellesina McCrary

Jag var där.

Wellesina McCrary* föddes 1933 i Tyskland. Familjen var romer och hade en nomadisk livsstil.

När kriget bröt ut var Wellesina sex år gammal och levde med sin familj i Polen. Tillsammans med sin mamma, syskon och flera släktingar deporterades Wellesina till Auschwitz-Birkenau och senare till Buchenwald.

Efter befrielsen av lägret reste Wellesina till Berlin där hon mötte sin far som hade kommit tillbaka från Gulag-lägren i Sibirien. Några år senare emigrerade Wellesina till USA.  

* Wellesinas flicknamn var Bybla Geisler von Adelsburg.

Wellesina McCrary (1933), Tyskland/Polen

Wellesina McCrary (1933), Tyskland/Polen

Här funderar du kring Wellesinas erfarenheter

Min familj

Wellesina berättar om sin familj och uppväxt.

1) Lyssna på Wellesina när hon berättar om sin familj. Svara på frågorna.

  • 1a. Lyssna noga på intervjun. Ibland använder Wellesina tyska ord. Varför tror du att hon gör det?

  • 1b. Vems situation idag jämför hon med när hon talar om sin barndom? Vilka likheter ser hon?

Deportationen till Auschwitz-Birkenau

Wellesina berättar om hur hon och familjen deporterades till Auschwitz-Birkenau.

2) Listen på Wellesina när hon berättar om hur hon och familjen deporterades till Auschwitz-Birkenau. Svara på frågorna.

  • 2a. Vad visste familjen om vart de skulle deporteras?

  • 2b. Wellesina var bara ett barn när allt detta hände. Skriv ner tre (3) uttryck som visar att hon berättar om barndomsminnen och inte en vuxens minnen.

I lägret

Wellesina berättar om tiden i lägret.

3) Lyssna på Wellesina när hon berättar om tiden i lägret. Svara på frågorna.

  • 3a. Vilka ansiktsuttryck, gester eller tonfall kan du lägga märke till? Skriv ner minst fem (5) exempel.

  • 3b. Kan Wellestinas kroppsspråk och tonfall kopplas till innehållet i hennes livsberättelse? Motivera ditt svar.

Befrielsen och tiden efter krigsslutet

Wellesina berättar om befrielsen och tiden efter krigsslutet.

Efter likvidationen av "zigenarlägret" i Auschwitz-Birkenau sommaren 1944, förflyttades alla kvarvarande män till koncentrationslägret Buchenwald i Tyskland. Kvinnorna placerades i ett underläger till Buchenwald.

4) Lyssna till Wellesina när hon berättar om befrielsen i koncentrationslägret Buchenwald, och vad som hände efter krigsslutet. Svara på frågorna.

  • 4a. Välj tre (3) saker av det Wellesina berättar som berörde dig mest. Motivera dina val.

  • 4b. Vad tänker du om Wellesinas budskap till oss i slutet av intervjun?