2-3 Poster Hitler Youth

„Tinerii își slujesc Führerul – toți cei de zece ani pentru Tineretul Hitlerist.” (1939)