2-3 Poster anti-Roma propaganda

Titlul unui articol anti-romi: „Popor nomad – Noi căi de a combate plaga țigănească” (1938)