M1-2_livia_frankel

Această fotografie prezintă familia Liviei: Livia (în mijloc), sora ei Hédi și părinții lor Frida și Ignatz. Fotografia a fost realizată în 1936 când Livia avea 7 ani, iar sora ei 12.