2-3 Poster Neues Volk

Per visą savo gyvenimą šis ligotas žmogus mūsų žmonių bendruomenei kainuoja 60 tūkstančių reichsmarkių. Žmonių drauge, tai ir tavo pinigai“, 1938 m.