1-photo-tobias-iafetas

Iš dešinės: Mania Jafetaitė-Dimermanienė (Rafaelio Jafeto sesuo), Rafaelis Jafetas (Tobijo tėvas) ir Berta Šustefaitė-Jafetienė (Tobijo motina), 1921 m., Berlynas.