4-halina-elczewska

Adam Weinstein and Halina Goldblum, Włodzimierzów, Summer 1939.