2-2 Fort VII Posen

Pomieszczenie w Forcie VII w Poznaniu, w okupowanej Polsce, gdzie w październiku 1939 po raz użyto gazu do mordowania pacjentów szpitala.