roma-sinti-lackenbach-austria

Romowie i Sinti w obozie Lackenbach w Austrii. W 1941 r. niektórzy z internowanych zostali deportowani do getta w Łodzi.