4-halina-elczewska

Adam Weinstein i Halina Goldblum, Włodzimierzów, lato 1939.