M5-3-jakob-ringart

Jakub mówi: ,,To jest pierwszy dokument, jaki otrzymałem, przebywając w Niemczech po zakończeniu wojny. Ci z nas, którzy przeżyli, ludzie różnych narodowości, otrzymali tzw. DP Index Card (Karta Przesiedleńca). Została ona wydana przez kraje sprzymierzone Europy Zachodniej po wojnie.” (Displaced Persons (D.P.), tak nazwano byłych więźniów obozów koncentracyjnych i uchodźców, którzy nie mieli dokąd wrócić i musieli przebywać w obozach DP.)