2-3 Joseph Goebbels

Joseph Goebbels var ansvarig för det tyska propagandaministeriet.