robert-ritter-roma-victim-woman

Eva Justin mäter huvudomfånget på en romsk kvinna. Till höger kollegan Sophie Erhardt. Landau, Tyskland, 1938.