M1-3-susanna-christensen

Susanna: "Eftersom mina föräldrar var ganska gamla när jag föddes var jag deras största lycka och gåva i livet. Den här bilden på mig togs någon gång under mitt första levnadsår 1933."