M2-2_walter_frankenstein

Walter berättar: "Vi ägnade mycket tid åt sport på barnhemmet. Jag är den långe killen i bakre ledet, tredje till höger från läraren."