M3-3_walter_frankenstein

På bilden syns arbetsgruppen som Walter ingick i och som arbetade för judiska församlingen i Berlin.