M5-2_walter_frankenstein

Fotot av Uri togs i Berlin sommaren 1945 till ny id-handling.