1-2 European Jewish population 1933

Den judiska befolkningen i Europa före andra världskriget, ca 1933.