2-2 Hartheim Wedding 1940

Bröllop för förövare i Hartheim, september 1940. Från vänster till höger: Christian Wirth (chef för kontoret på Hartheims utrotningscenter, senare en av de ledande personerna i massmordet av judar i det ockuperade Polen), Franz Reichleitner (Wirths ställföreträdare i Hartheim, senare befälhavare i Sobibors förintelseläger i det ockuperade Polen), Elisabeth Vallaster (bruden, "sjuksköterska" i Hartheim), Josef Vallaster (brudgummen, arbetade i krematoriet i Hartheim) samt Gertrude Blanke (chef för vårdpersonalen i Hartheim).