3-3 ghetto Warsaw

Juni 1942, hörnet Żelazna 70 och Chłodna 23, (i östlig riktning). Denna del av Żelaznagatan sammanlänkade det ”stora gettot” med det ”lilla gettot” i det tyskockuperade Warszawa.