4-4-bielski-naliboki-forest

En grupp partisaner från olika stridande enheter som bevakade flygfältet i Naliboki-skogen, bland dem partisaner från Bielski-brödernas grupp som var verksam 1942–1944 i skogen nära byn Naliboki i Vitryssland (tidigare Polen ). 20 juli 1944.