anti-gypsy-laws

Ett exempel på de hårda lagar som vände sig mot romer som fanns runt om i Europa på 1600- och 1700-talen; ett påbud om att alla vuxna ”zigenare” i landet borde avrättas genom hängning och deras barn skickas till barnhem, Preussen, 1725.