M1-2_walter_frankenstein

På bilden syns Walter, 3 år, och hans bröder. Från vänster: Manfred, Walter och Martin. Fotot togs 1927.