M1-5_walter_frankenstein

På bilden syns Walter och hans bröder. Walter berättar: "Fotot togs 1934, dagen innan Martin emigrerade till det brittiska mandatet Palestina. Tre år senare bosatte sig även Manfred där. Han studerade först i Königsberg i den tyska provinsen Ostpreussen (Kaliningrad på ryska) och blev tandläkare. För att avlägga sin examen måste han avsäga sig sitt tyska medborgarskap. En vecka senare fick Manfred besked om att han måste lämna Tyskland eftersom han var statslös. Han och hans fru emigrerade då till Palestina."