M2-1_walter_frankenstein

På bilden är Walter 13 år. Fotot togs cirka ett år efter att han kommit till barnhemmet i Berlin.