M2-3_walter_frankenstein

Walter och hans vänner på barnhemmet spelade ofta schack.