M5-1_walter_frankenstein

Fotot av Walter togs i Berlin sommaren 1945 till ny id-handling.