M5-3_walter_frankenstein

Fotot av Leonie togs i Berlin sommaren 1945 till ny id-handling.